DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÔNG TÁC

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÔNG TÁC
_______________

Stt

Đơn vị

Điện thoại liên hệ

 

 I. Cơ quan Sở Tư pháp

1

Giám đốc (Phạm Tuân)

02993. 829759

2

Phó Giám đốc (Trần Ngọc Thanh Phong) 

 02993. 824699

Phó Giám đốc (Phạm Thị Minh Huệ)   02993. 623167

4

Phó Giám đốc (Đinh Hoàng Muôn)    02993. 640566

5

Văn phòng

02993. 820343

6

Thanh tra

02993. 823474

7

Phòng Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL

02993. 611396

8

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

02993. 825697

9

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

02993. 825001

10

Phòng Hành chính Tư pháp

02993. 821544

11

Phòng Bổ trợ Tư pháp

02993. 828717

12

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

02993. 828720

II. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

13

Thành phố Sóc Trăng

02993. 821511

14

Huyện Mỹ Xuyên

02993. 851315

15

Huyện Mỹ Tú

02993. 871693

16

Huyện Long Phú

02993. 856216

17

TX.  Ngã Năm

02993. 869923

18

Huyện Trần Đề

02993. 874276

19

Huyện Cù Lao Dung

02993. 860355

20

Huyện Kế Sách

02993. 876280

21

Huyện Châu Thành

02993. 834552

22

TX.  Vĩnh Châu

02993. 861408

23

Huyện Thạnh Trị

02993. 866180

III. Các đơn vị Bổ trợ Tư pháp

24

Đoàn Luật Sư tỉnh

02993. 822454

25

Hội Luật gia tỉnh

02993. 824313

26

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y

02993. 821879

27

Phòng Kỹ thuật Hình sự

02993. 822801

Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 4 739
  • Tất cả: 2885736