• Khảo sát trực tuyến đối với Doanh nghiệp lĩnh vực lao động, việc làm

  Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 50/KH-ĐĐT,KS ngày 27/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thông báo số 58/TB-ĐĐT, KS ngày 28/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 • Khảo sát trực tuyến đối với công chức, viên chức lĩnh vực lao động, việc làm

  Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 50/KH-ĐĐT, KS ngày 27/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thông báo số 58/TB-ĐĐT, KS ngày 28/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 • Thành phố Sóc Trăng tiếp Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 • Khảo sát đánh giá mức độ tuân thủ và tính hợp lý của các quy định pháp luật về quản lý, điều hành giá

  Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Ngày 19/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Theo đó, lựa chọn 02 lĩnh vực trọng tâm để theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá và bảo đảm an sinh xã hội. Phạm vi theo dõi về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
 • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
 • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
 • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 36
 • Hôm nay: 1404
 • Trong tuần: 6 660
 • Tất cả: 2974950