Nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

1. Đồng chí Phạm Tuân – Giám đốc Sở Tư pháp

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. Là chủ tài khoản Sở Tư pháp.

- Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác Văn phòng; Thanh tra; Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

2. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về công tác luật sư và tư vấn pháp luật; công chứng; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; thừa phát lại; quản tài viên; thi hành án dân sự, hành chính; công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp chế; Công tác xây dựng, duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Bổ trợ Tư pháp; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Trợ giúp pháp lý; Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác chứng thực; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường Nhà nước; Lý lịch tư pháp; Hộ tịch, Quốc tịch, Nuôi con nuôi; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Hành chính Tư pháp; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo - Hướng dẫn


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 19 254
  • Tất cả: 2435044