Nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

1. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Thanh tra; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý Nhà nước về công chứng, chứng thực; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường Nhà nước; Lý lịch tư pháp; Hộ tịch, Quốc tịch, Nuôi con nuôi; Luật sư và tư vấn pháp luật; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; thi hành án dân sự, hành chính.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp và Thanh tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về Trợ giúp pháp lý; Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp chế; các nhiệm vụ thuộc Văn phòng (cải cách hành chính, quản trị công sở, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, hành chính tổng hợp,...), Công tác xây dựng, duy trì và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng; Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1414
  • Trong tuần: 6 670
  • Tất cả: 2974960