Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng tháng 5/2024 tại Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong tháng 5/2024 được Sở Tư pháp quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả.

Theo đó, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; đôn đốc các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát đảm bảo các sự kiện hộ tịch được đăng ký đúng theo quy định pháp luật và cập nhật kịp thời trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Đối với việc điều chỉnh, sửa chữa, hủy bỏ thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử được thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai thực hiện Mô hình của Đề án 06 cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Trong thời gian từ ngày 09/4/2024 đến ngày 09/5/2024, Sở Tư pháp tiếp nhận 766 hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong đó 81 hồ sơ trực tuyến. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 09/5/2024, Sở Tư pháp tiếp nhận 3.289 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó 499 hồ sơ trực tuyến.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai Đề án 06 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220203