LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023

Ngày tiếp

Người tiếp

Ghi chú

03/01/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

16/01/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

01/02/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/02/2023

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/3/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/3/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

03/4/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

17/4/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

04/5/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/5/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

01/6/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/6/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

03/7/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

17/7/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

01/8/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/8/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

05/9/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/9/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

02/10/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

16/10/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

01/11/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/11/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

01/12/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

15/12/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

* Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi Sở Tư pháp sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể./.Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2885545