VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 102/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/11/2014
Ngày hiệu lực 25/12/2014
Trích yếu nội dung VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Năm 2014
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm