Chỉ thị Về kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 02/2001/CT.UBNDT
Ngày ban hành 16/03/2001
Ngày hiệu lực 16/03/2001
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Năm 2001
Người ký duyệt Huỳnh Thành Hiệp
Tài liệu đính kèm CT 02.2001.doc
THÔNG BÁO