Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 30/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2019
Người ký duyệt Lâm Hoàng Nghiệp
Tài liệu đính kèm 30.2019.QĐ.UBND.pdf
THÔNG BÁO