Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 13/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 16/12/2019
Trích yếu nội dung Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Năm 2019
Người ký duyệt Lâm Văn Mẫn
Tài liệu đính kèm 13.2019.NQ.HDND gia dat 2020-2024.pdf
THÔNG BÁO