Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 33/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2019
Người ký duyệt Lê Văn Hiểu
Tài liệu đính kèm 33.2019.QD.UBND.rar
THÔNG BÁO