Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 22/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Năm 2022
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm NQ222022.pdf
THÔNG BÁO