Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024
Ngày 03/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.

Theo đó, tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND quy định mục tiêu chung là giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế nguy cơ bùng phát và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống.

Tại Kế hoạch quy định các chỉ tiêu chung gồm: (1) 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa để dịch lây lan ngoài cộng đồng. (2) 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập
huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất
lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet. (3) 100% đảm bảo trang thiết bị phòng hộ cho đội ngũ cán bộ phòng chống dịch. (4) Đảm bảo công tác giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh. (5) Triển khai kế hoạch hoạt động phòng ngừa sốt rét quay trở lại: Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh sốt rét nhập cảnh, đi về từ vùng SRLH để xử lý kịp thời, lập điểm điều tra côn trùng tại các vùng nguy cơ và vùng SRLH.

Ngoài ra, tại Kế hoạch quy định trách nhiệm của Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cập nhật diễn biến dịch và các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai tới Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành. Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức xử phạt xử phạt nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân không tuân thủ, vi phạm trong lĩnh vực Y tế làm lây truyền dịch bệnh. Làm đầu mối phối hợp, chia sẻ nguồn thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tỉnh lân cận. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn cho cán bộ y tế huyện trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và công tác tiêm chủng. Giám sát việc thực hiện công tác thống kê báo cáo của các đơn vị. Cập nhật tình hình dịch bệnh và dự báo tình hình dịch bệnh, tham mưu các biện pháp đáp ứng phù hợp. Thực hiện các xét nghiệm theo đúng chức năng và phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong công tác lấy, lưu trữ và vận chuyển mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Là đầu mối phối hợp với cơ quan báo đài thực hiện các hoạt động trong truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Đầu mối trong hoạt động phối hợp với ngành thú y trong công tác phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi, Bệnh viện 30/4 và Bệnh viện 27/2: Phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tuyến dưới chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Thực hiện công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tập huấn, cập nhật phác đồ cấp cứu, điều trị, chăm sóc cho các cơ sở điều trị trong địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết. Thực hiện giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cập nhật thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định, đặc biệt trong vấn đề báo cáo ca bệnh trên Hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Thực hiện các hoạt động tiêm chủng theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Trung tâm Ytế huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện xây dựng kế hoạch, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại thôn, ấp, xã, phường, để khoanh vùng và triển khai hoạt động xử lý triệt để cá mắc và ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Ytế.  Thực hiện truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Cập nhật tập huấn phác đồ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và xử lý dịch, hướng dẫn các trạm y tế xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn. Cập nhật thông tin, báo cáo trường hợp bệnh đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý dịch bệnh thuộc địa bàn quản lý. Phối hợp với ngành thú y địa phương để thực hiện công tác phòng bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng quy định trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220193