Đẩy mạnh thực hiện chỉ trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 05/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1679/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện chỉ trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, ngày 19/01/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 169/UBND-NC về việc đẩy nhanh chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm phục vụ chi trả nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo chi trả kịp thời, đúng đối tượng, tránh phát sinh tiêu cực. Đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát 100% đối tượng có tài khoản mong muốn chỉ trả qua tài khoản với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Tiếp tục phát huy giá trị ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác chi trả không dùng tiền mặt; ngày 22/3/2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT về triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sơ đồ của Quy trình triển khai.

Thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về việc triển khai Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT ngày 22/3/2024 nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

(1) Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan xây dựng phương án tổ chức triển khai, thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt cho người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, trước mắt thực hiện đối với kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 năm 2024.

- Định kỳ thứ Tư hằng tuần báo cáo kết quả rà soát, tiến độ chi trả về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, số 294, Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để tổng hợp báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP.

(2) Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp cán bộ bảo hiểm xã hội các địa điểm chi trả (theo lịch chi trả của cán bộ Bảo hiểm xã hội cung cấp) để vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội bằng phương thức không dùng tiền mặt. Qua đó, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng theo Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT ngày 22/3/2024 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Vụ Tài chính - Kế toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu được giao; tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an đúng thời gian quy định.

(3) Các cơ quan, đơn vị và địa phương

- Tiếp tục duy trì quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện quyết tâm chính trị đối với nội dung chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Phòng PBGDPL

 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220179