Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là ở cơ sở với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội tham gia công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe lấy người dân làm trung tâm nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sự chủ động của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, ngày 05/6/2024, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 60/KH-SYT hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Về thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2024. Lễ mít tinh và các hoạt động truyền thông diễn ra tập trung vào ngày 15/6/2024.

Về mục tiêu cụ thể gồm:

- 100% huyện/thị xã/thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14.

 - 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện tiến hành đánh giá nguy cơ dịch sốt xuất huyết tại địa phương để tiến hành các biện pháp phòng bệnh chủ động.

 - 100% các đơn vị trực thuộc sở y tế triển khai các hoạt động hướng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14.

 - 100% xã/phường/thị trấn triển khai chiến dịch truyền thông tại cộng đồng các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức như hệ thống loa phát thanh địa phương, truyền thông lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, tọa đàm, truyền thông nhóm…

 - 100% các ổ dịch sốt xuất huyết được xử lý đúng quy định.

 - Trên 70% xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý các vật dụng chứa nước và diệt lăng quăng.

Về nội dung hoạt động gồm: (1) Hoạt động truyền thông. (2) Đào tạo tập huấn. (3) Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. (4) Đánh giá nguy cơ và phòng bệnh chủ động. (5) Hoạt động kiểm tra, giám sát.

Tại Kế hoạch quy định Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Xây dựng và chỉ đạo triển khai Kế hoạch Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đồng thời quy định Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động và triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 14. Chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp xử lý theo đúng quy định. Đầu mối hỗ trợ các đơn vị thực hiện các nội dung hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết. Xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông và chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi cho người dân các biện pháp phòng chống dịch. Tổ chức tập huấn các lớp về xử lý dịch, thống kê báo cáo, giám sát côn trùng và truyền thông hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng đề cương, biểu mẫu báo cáo các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết gửi các huyện, thị xã, thành phố và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Y tế trước ngày 10/7/2024.

Ngoài ra, tại Kế hoạch cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai các nhiệm vụ hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220148