Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Nhằm mục đích nắm bắt tình hình thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở, triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận nông thôn mới các cấp. Từ đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác hoà giải ở cơ sở, triển khai nhiệm vụ đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ngày 04/6/2024, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1031/QĐ-BTP ngày 04/6/2024 Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở,đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; kết quả thực hiện công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mốc thời gian kiểm tra: Từ năm 2023 đến thời điểm kiểm tra.

Địa điểm, thời gian kiểm tra dự kiến:

-Tháng 6/2024: Thành phố Hà Nội.

-Tháng 7/2024: Tỉnh Bình Định, tỉnh Đắk Nông.

-Tháng 8/2024: Tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương.

-Tháng 9/2024: Tỉnh Điện Biên, tỉnh Bến Tre.

Trên cơ sở Kế hoạch, các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, mời, triệu tập thành phần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra./.

Đính kèm: Quyết định số 1031/QĐ-BTP ngày 04/6/2024.

Việt Thưởng

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220278