Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1776/UBND-VX về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, thực hiện Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. Để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan có liên quan và địa phương thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 và Công điện 50/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo 684/TB-BYT ngày 04/6/2024 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo khác Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phấm, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, nhất là tại các điểm du lịch, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp..

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

- Chủ động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý; thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định; kịp thời khuyến cáo cho người tiêu dùng nhận biết cách chọn mua, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Sẵn sàng phương án tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xác minh và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương

- Tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của ngành và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm.

- Triển khai các biện pháp giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm (nếu có); chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Đề nghị các công ty, doanh nghiệp không ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu, cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là kiểm tra, giám sát tại các chợ, lễ hội bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp... tại địa phương góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Công văn này; trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo về Sở Y tế tổng hợp, tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220117