Phối hợp điều tra, khảo sát trực tuyến cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát trân trọng phối hợp với Quý cơ quan tổ chức điều tra, khảo sát trực tuyến tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

- Đối tượng khảo sát: một số cán bộ, công chức, viên chức tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trung tâm y tế cấp huyện: 05 phiếu/đơn vị;

+ Uỷ ban nhân dân 109 xã, phường, thị trấn: 02 phiếu/đơn vị;

- Thời gian: từ ngày phát hành Công văn đến hết ngày 15/6/2024.

- Hình thức khảo sát: Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến, người được khảo sát bấm chọn đường link bên dưới và dán lên google để thực hiện khảo sát.

+ Đường link: https://forms.gle/6zxgWWAEbNtXEYSe8  

+ Hoặc vào trang https://sotuphap.soctrang.gov.vn, vào mục “Theo dõi thi hành pháp luật – Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp” để thực hiện khảo sát.

+ Hoặc vào Zalo, quét mã QR bên dưới để thực hiện khảo sát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng xin liên hệ số điện thoại 02993.611.396 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220129