QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC CẤP TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 34/2014/TT-BCT
Ngày ban hành 15/10/2014
Ngày hiệu lực 01/12/2014
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC CẤP TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Năm 2014
Người ký duyệt Đỗ Thắng Hải
Tài liệu đính kèm