DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

145 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
2 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
3 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
5 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
6 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
7 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
8 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
9 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
10 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
11 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
12 Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
13 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
14 Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
15 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
16 Phục hồi danh dự
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
17 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
18 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
19 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
20 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
LĨNH VỰC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI
12345678
Thông báo - Hướng dẫn


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (31/05/2021)
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (10/07/2020)
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng (21/04/2020)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 6
  • Tất cả: 2471803