DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

119 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Trợ giúp pháp lý
2 Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Trợ giúp pháp lý
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Hộ tịch
4 Xác nhận thông tin hộ tịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Hộ tịch
5 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giám định tư pháp
6 Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hòa giải thương mại
7 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Hòa giải thương mại
8 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Luật sư
9 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giám định tư pháp
10 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giám định tư pháp
11 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
12 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
13 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
14 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
15 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
16 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
17 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
18 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Thừa phát lại
19 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
20 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thừa phát lại
123456
Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 769
  • Trong tuần: 3 369
  • Tất cả: 3162102