Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2024/NQ-HĐND 17/04/2024 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 2
Tải về 2
13/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 2
Tải về 0
16/2024/QĐ-UBND 08/04/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 2
Tải về 0
04/2024/NQ-HĐND 17/04/2024 Quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 11
Tải về 7
03/2024/NQ-HĐND 17/04/2024 Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023-2024
Lượt xem: 10
Tải về 4
02/2024/NQ-HĐND 17/04/2024 Quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 5
Tải về 1
01/2024/NQ-HĐND 17/04/2024 Quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 8
Tải về 4
15/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 9
Tải về 0
14/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 20
Tải về 2
12/2024/QĐ-UBND 05/03/2024 Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 25
Tải về 1
123