Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/2011/QÐ-UBND 30/12/2011 Quyết định Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 864
Tải về
42/2011/QÐ-UBND 30/12/2011 Quyết định Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 905
Tải về 3
41/2011/QÐ-UBND 26/12/2011 Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích đất ởvượt hạn mức sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 915
Tải về 1
40/2011/QÐ-UBND 19/12/2011 Quyết định V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện,đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 917
Tải về
38/2011/QÐ-UBND 12/12/2011 Quyết định V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012
Lượt xem: 928
Tải về
39/2011/QÐ-UBND 12/12/2011 Quyết định Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 894
Tải về
19/2011/NQ-HÐND 09/12/2011 Nghị Quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012
Lượt xem: 877
Tải về
23/2011/NQ-HÐND 09/12/2011 Nghị Quyết Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 874
Tải về 1
24/2011/NQ-HÐND 09/12/2011 Nghị Quyết Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020
Lượt xem: 915
Tải về 1
25/2011/NQ-HÐND 09/12/2011 Nghị Quyết Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 916
Tải về 12
12345678