Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
304/2003/QÐ.UBNDT 30/12/2003 Quyết định V/v ban hành Quy định Phân cấp Quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 916
Tải về
19/2003/NQ-HÐNDT.6 17/12/2003 Nghị quyết Về việc quy định mức thu, các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 904
Tải về 5
07/2003/CT.UBNDT 28/11/2003 Chỉ thị V/v thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Lượt xem: 900
Tải về
171/2003/QÐ.UBNDT 13/11/2003 Quyết định V/v Ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 911
Tải về
160/2003/QÐ.UBNDT 27/10/2003 Quyết định V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 907
Tải về
162/2003/QÐ.UBNDT 27/10/2003 Quyết định V/v Quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 891
Tải về
152/2003/QÐ.UBNDT 02/10/2003 Quyết định V/v Ban hành Quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 939
Tải về
143/2003/QÐ.UBNDT 03/09/2003 Quyết định V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 913
Tải về
144/2003/QÐ.UBNDT 03/09/2003 Quyết định V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí qua đò đối với đò ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 881
Tải về
141/2003/QÐ.UBNDT 28/08/2003 Quyết định V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 930
Tải về
12