Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2022/QĐ-UBND 27/05/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 13
Tải về 2
06/2022/NQ-HĐND 20/05/2022 Kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Lượt xem: 12
Tải về 3
05/2022/NQ-HĐND 20/05/2022 Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 17
Tải về 5
09/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 14
Tải về 2
08/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 12
Tải về 3
07/2022/QĐ-UBND 12/05/2022 Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 15
Tải về 2
05/2022/QĐ-UBND 25/03/2022 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 14
Tải về 2
04/2022/NQ-HĐND 28/02/2022 Quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 27
Tải về 4
03/2022/NQ-HĐND 28/02/2022 Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 29
Tải về 7
02/2022/NQ-HĐND 28/02/2022 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người đang điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 (F0) và cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (F1) để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 29
Tải về 6
12