Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
187/2004/QÐ.UBNDT 21/12/2004 Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 863
Tải về
22/2004/NQ.HÐNDT.7 10/12/2004 Nghị quyết Về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Lượt xem: 862
Tải về 1
08/2004/CT.UBNDT 23/08/2004 Chỉ thị về việc cấm xe lôi đạp và cấm xe lôi máy lưu thông trên 15 tuyến đường thuộc tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 870
Tải về
13/2004/NQ.HÐNDT.7 30/07/2004 Nghị quyết Về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 850
Tải về 2
20/2004/QÐ.UBNDT 12/03/2004 Quyết định V/v quy định mức thu phí qua cầu Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 868
Tải về
04/2004/CT.UBNDT 09/03/2004 Chỉ thị Về việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động
Lượt xem: 869
Tải về
16/2004/QÐ.UBNDT 27/02/2004 Quyết định V/v quy định mức thu phí Tham quan Khu văn hoá Hồ Nước Ngọt, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 868
Tải về 6
05/2004/QÐ.UBNDT 02/02/2004 Quyết định V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về lao động, thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 863
Tải về