Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Lượt xem: 1015
Tải về 57
15/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1007
Tải về 7
13/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Lượt xem: 1006
Tải về 31
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 975
Tải về 13
16/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Lượt xem: 994
Tải về 6
14/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
Lượt xem: 1097
Tải về 13
12/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 966
Tải về 4
32/2019/QĐ-UBND 10/12/2019 Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 954
Tải về 20
31/2019/QĐ-UBND 26/11/2019 Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 940
Tải về 2
30/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 1004
Tải về 8
12345