Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2007/QÐ-UBND 31/12/2007 Quyết định V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 888
Tải về 1
34/2007/QÐ-UBND 26/12/2007 Quyết định V/v quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 889
Tải về 1
33/2007/QÐ-UBND 24/12/2007 Quyết định V/v miễn thủy lợi phí đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 874
Tải về
32/2007/QÐ-UBND 11/12/2007 Quyết định V/v giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 895
Tải về
20/2007/NQ-HÐND 07/12/2007 Nghị quyết V/v Quy định mức thu, chế độ thu. nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 767
Tải về 1
21/2007/NQ-HÐND 07/12/2007 Nghị quyết V/v sửa đổi một số mức thu học phí của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 759
Tải về
30/2007/QÐ-UBND 04/12/2007 Quyết định V/v Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 749
Tải về
29/2007/QÐ-UBND 27/11/2007 Quyết định V/v ban hành quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại Điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 762
Tải về
28/2007/QÐ-UBND 09/11/2007 Quyết định V/v ban hành giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sựQuân khu 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 773
Tải về 2
27/2007/QÐ-UBND 31/10/2007 Quyết định V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn xổ số kiến thiết, vốn ngân sách địa phương và nguồn bổ sung có mục tiêu năm 2007, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 752
Tải về
12345