Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
234/2005/QÐ-UBT 26/12/2005 Quyết định về việc quy định mức chi thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 124/2002/QĐ-UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 903
Tải về
11/2005/NQ-HÐND 02/12/2005 Nghị quyết Về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 889
Tải về 2
12/2005/NQ-HÐND 02/12/2005 Nghị quyết Về việc quy định mức thu phí đối với công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 905
Tải về 2
110/2005/QÐ-UBT 08/11/2005 Quyết định V/v điều chỉnh, sửa đổi mật độ xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 896
Tải về 4
10/2005/CT-UBT 19/10/2005 Chỉ thị V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 901
Tải về 1
102/2005/QÐ-UBT 10/10/2005 Quyết định V/v điều chỉnh mạng lưới giao thông Đường tỉnh và phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý
Lượt xem: 870
Tải về 1
104/2005/QÐ-UBT 10/10/2005 Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 902
Tải về 1
93/2005/QÐ-UBT 25/08/2005 Quyết định V/v sửa đổi, điều chỉnh Phụ lục 3, Quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 152/2003/QĐ.UBNDT, ngày 02/10/2003 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 884
Tải về
03/2005/NQ-HÐND 20/07/2005 Nghị quyết /v thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A - Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 914
Tải về 1
04/2005/NQ-HÐND 20/07/2005 Nghị quyết Về Chương trình Dân số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2006 - 2010
Lượt xem: 901
Tải về
123