Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/2015/QÐ-UBND 31/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 953
Tải về 3
46/2015/QÐ-UBND 31/12/2015 Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 934
Tải về
47/2015/QÐ-UBND 31/12/2015 Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 982
Tải về 3
44/2015/QÐ-UBND 29/12/2015 Về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 922
Tải về
44/2015/QÐ-UBND 29/12/2015 Về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 904
Tải về
43/2015/QÐ-UBND 25/12/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 918
Tải về
43/2015/QÐ-UBND 25/12/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 901
Tải về 1
42/2015/QÐ-UBND 23/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 905
Tải về 15
41/2015/QÐ-UBND 21/12/2015 Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 936
Tải về
41/2015/QÐ-UBND 21/12/2015 Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 875
Tải về
123456789