Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/1999/CT.UBNDT 16/12/1999 Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 877
Tải về 2
184/1999/QÐ.UBNDT 15/12/1999 V/v ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 853
Tải về
142/1999/QÐ.UBNDT 15/10/1999 V/v ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng và khen thưởng trong rèn luyện, thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 870
Tải về
137/1999/QÐ.UBNDT 29/09/1999 Về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 902
Tải về
12/1999/CT.UBNDT 28/09/1999 V/v thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ (5 ngày)
Lượt xem: 861
Tải về
135/1999/QÐ.UBNDT 27/09/1999 V/v ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 934
Tải về 9
10/1999/NQ.HÐNDT.5 10/09/1999 Về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 932
Tải về 1
11/1999/NQ.HÐNDT.5 10/09/1999 Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 901
Tải về 4
124/1999/QÐ.UBNDT 12/08/1999 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 851
Tải về
93/1999/QÐ.UBNDT 17/04/1999 Về việc ban hành Quy định xác định tim và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng theo tuyến ở đô thị tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 882
Tải về 1