Tổng số: 843
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2023/QĐ-UBND 16/05/2023 Ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 6
Tải về 0
05/2023/QĐ-UBND 25/04/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 4
Tải về 0
04/2023/QĐ-UBND 06/04/2023 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 6
Tải về 1
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 16
Tải về 1
29/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 14
Tải về 0
21/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 13
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 24
Tải về 3
01/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Phân cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Doanh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 22
Tải về 0
28/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 17
Tải về 6
26/2022/QĐ-UBND 18/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An nghiệp
Lượt xem: 11
Tải về 0
12345678910...