Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 312
Tải về 6
16/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 311
Tải về 0
15/2021/QĐ-UBND 25/06/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 408
Tải về 2
14/2021/QĐ-UBND 23/06/2021 Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuế máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 408
Tải về 1
13/2021/QĐ-UBND 10/06/2021 Quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 406
Tải về 1
12/2021/QĐ-UBND 03/06/2021 Bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao
Lượt xem: 743
Tải về 1
11/2021/QĐ-UBND 31/05/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 782
Tải về 5
02/2021/NQ-HĐND 25/05/2021 Về đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 901
Tải về 12
10/2021/QĐ-UBND 20/04/2021 Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 1309
Tải về 27
01/2021/NQ-HĐND 26/03/2021 Ban hành Quy định mức phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 2016
Tải về 32
12