Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2014/QÐ-UBND 31/12/2014 Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 904
Tải về 9
32/2014/QÐ-UBND 29/12/2014 Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 888
Tải về
31/2014/QÐ-UBND 26/12/2014 Ban hành Quy định Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 889
Tải về
36/2014/QÐ-UBND 26/12/2014 Về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 872
Tải về 1
30/2014/QÐ-UBND 18/12/2014 Về việc Quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 791
Tải về 4
29/2014/QÐ-UBND 10/12/2014 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 850
Tải về 1
34/2014/QÐ-UBND 31/12/2014 Về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 942
Tải về 16
35/2014/QÐ-UBND 31/12/2014 Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 902
Tải về 8
34/2014/QÐ-UBND 31/12/2014 Về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 916
Tải về 4
33/2014/QÐ-UBND 30/12/2014 Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 905
Tải về 5
123456789