Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2010/QÐ-UBND 21/12/2010 Quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 986
Tải về 4
33/2010/QÐ-UBND 16/12/2010 Quyết định về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 910
Tải về
34/2010/QÐ-UBND 16/12/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định thời gian và cơ chế phối hợp thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 891
Tải về 2
36/2010/QÐ-UBND 15/12/2010 Quyết định về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011
Lượt xem: 891
Tải về
32/2010/QÐ-UBND 13/12/2010 Quyết định về việc sửa đổi Điều 4, Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 905
Tải về 1
16/2010/NQ-HÐND 10/12/2010 Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 907
Tải về
31/2010/QÐ-UBND 10/12/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 916
Tải về 4
30/2010/QÐ-UBND 01/12/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 774
Tải về 2
29/2010/QÐ-UBND 24/11/2010 Quyết định về việc điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn ấp Mỹ Tây A,xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 786
Tải về
24 /2010/QÐ-UBND 18/10/2010 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 833
Tải về
1234567