Tổng số: 387
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Ban hành Quy định múc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 54
Tải về 8
11/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030
Lượt xem: 26
Tải về 0
10/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 31
Tải về 0
09/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 3
08/2023/NQ-HĐND 17/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.
Lượt xem: 28
Tải về 3
07/2023/NQ-HĐND 06/10/2023 Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 29
Tải về 3
02/2023/NQ-HĐND 11/07/2023 Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh
Lượt xem: 15
Tải về 1
03/2023/NQ-HĐND 11/07/2023 Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 18
Tải về 4
06/2023/NQ-HĐND 11/07/2023 Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 23
Tải về 0
05/2023/NQ-HĐND 11/07/2023 Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 20
Tải về 0
12345678910...