Tổng số: 87
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/2013/QÐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 786
Tải về 1
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 875
Tải về 8
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 888
Tải về
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 876
Tải về
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 891
Tải về 1
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 877
Tải về
53/2013/QÐ-UBND 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 885
Tải về
52/2013/QÐ-UBND 26/12/2013 Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoán sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 925
Tải về 5
51/2013/QÐ-UBND 20/12/2013 Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 898
Tải về
49/2013/QÐ-UBND 19/12/2013 Quyết định quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 896
Tải về
123456789