Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49/2009/QÐ-UBND 25/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v Ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 960
Tải về 1
48/2009/QÐ-UBND 25/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Về việc hủy Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND, ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 923
Tải về 1
47/2009/QÐ-UBND 21/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 939
Tải về 6
46/2009/QÐ-UBND 21/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 928
Tải về
05/2009/CT-UBND 16/12/2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Về chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 916
Tải về
45/2009/QÐ-UBND 14/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010
Lượt xem: 940
Tải về
32/2009/NQ-HÐND 10/12/2009 Nghị Quyết số 32/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, V/v sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND, ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 996
Tải về
31/2009/NQ-HÐND 10/12/2009 Nghị Quyết số 31/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV
Lượt xem: 943
Tải về 1
30/2009/NQ-HÐND 10/12/2009 Nghị Quyết số 30/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV
Lượt xem: 945
Tải về 1
29/2009/NQ-HÐND 10/12/2009 Nghị Quyết số 29/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, Về quy định tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 886
Tải về
1234567