Tổng số: 1219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2023/QĐ-UBND 16/05/2023 Ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 6
Tải về 0
05/2023/QĐ-UBND 25/04/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 4
Tải về 0
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022-2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
04/2023/QĐ-UBND 06/04/2023 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 6
Tải về 1
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 16
Tải về 1
29/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 15
Tải về 0
21/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 13
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 24
Tải về 3
01/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Phân cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Doanh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 22
Tải về 0
25/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 21
Tải về 3
12345678910...