Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2006/QÐ-UBND 25/12/2006 Quyết định V/v ban hành Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020
Lượt xem: 899
Tải về 5
47/2006/QÐ-UBND 22/12/2006 Quyết định Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 869
Tải về 1
48/2006/QÐ-UBND 22/12/2006 Quyết định V/v đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 941
Tải về 7
49/2006/QÐ-UBND 22/12/2006 Quyết định V/v ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Lượt xem: 864
Tải về 1
18/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thungân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương,tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2007 - 2010
Lượt xem: 877
Tải về
20/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2007 - 2010
Lượt xem: 873
Tải về
21/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
Lượt xem: 870
Tải về 4
22/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 865
Tải về 4
24/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí,lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 858
Tải về 1
26/2006/NQ-HÐND 09/12/2006 Nghị quyết Về việc điều chỉnh một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 919
Tải về 1
123