Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 29/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2022
Người ký duyệt Lâm Hoàng Nghiệp
Tài liệu đính kèm QD 29 2022.pdf
THÔNG BÁO