LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

Ngày tiếp

công dân

Người tiếp

Ghi chú

Ngày 02/01/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/01/2024

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/02/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/02/2024

Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/3/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/3/2024

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/4/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/4/2024

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 02/5/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/5/2024

Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 03/6/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 17/6/2024

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/7/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/7/2024

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/8/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/8/2024

Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 04/9/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 16/9/2024

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/10/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/10/2024

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 01/11/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 15/11/2024

Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở

 

Ngày 02/12/2024

Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

 

Ngày 16/12/2024

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

* Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi Sở Tư pháp sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể.

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3133679