LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023

Ngày tiếp

Người tiếp

Ghi chú

03/01/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

16/01/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

01/02/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/02/2023

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/3/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/3/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

03/4/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

17/4/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

04/5/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/5/2023

Trần Ngọc Thanh Phong  - Phó Giám đốc Sở

 

01/6/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/6/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

03/7/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

17/7/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

01/8/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/8/2023

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

05/9/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/9/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

02/10/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

16/10/2023

Phạm Thị Minh Huệ – Phó Giám đốc Sở

 

01/11/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/11/2023

Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở

 

01/12/2023

Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp

 

15/12/2023

Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở

 

* Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi Sở Tư pháp sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể./.Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách và sơ kết 05 năm thực hiện Luật TGPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách và sơ kết 05 năm thực hiện Luật TGPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (16/11/2022)
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2834848