LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 16, từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 tới ngày 21 tháng 4 năm 2024
Từ ngày 08/04/2024 tới ngày 14/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 15/04/2024
 Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- 14g00 Giám đốc Hồ Minh Hải dự họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X tại Phòng họp số 03, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (theo giấy mời số 09/GM-HĐND).

- 13g30 Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn dự họp nghe báo cáo thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với 07 hộ dân tại Tuyến tránh Quốc lộ 60, thành phố SócTrăng, tỉnh Sóc Trăng tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 224/TM-UBND).

-14g00 Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ đi trao nhà cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

Thứ ba
Ngày 16/04/2024

- Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- 8g00 Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong dự họp triển khai một số nội dung theo Thông báo số 07/TB-BCĐUBND ngày 29/12/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng tại Phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 8g30 Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ dự họp nghe báo cáo, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 235/TM-UBND).

Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- 13g30 Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn dự họp nghe báo cáo, đề xuất đối với việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Tuấn tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 227/TM-UBND).

Thứ tư
Ngày 17/04/2024

- 7g30 Giám đốc Hồ Minh Hải dự Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phòng họp số 2, Văn phòng Tỉnh uỷ (theo giấy mời số 08/GM-HĐND).

- 7g30 Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong Phong dự tập huấn cán bộ xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạnh Trị năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (theo thư mời số 317-TM/BCĐ).

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- 14g00 Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn dự họp trao đổi một số nội dung chuẩn bị kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024 tại Phòng họp Sở Tư pháp (theo giấy mời số 21/GM-STP).

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- 16g00 Giám đốc Hồ Minh Hải dự Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tại Công ty xổ số kiến thiết.

Thứ năm
Ngày 18/04/2024

Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ trực Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giám đốc Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ trực Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thứ sáu
Ngày 19/04/2024

- 7g30 Giám đốc Hồ Minh Hải dự họp Tổ công tác đề xuất cơ chế, chính sách đầu tư phát triển Cảng biển Trần Đề (theo thư mời số 233/TM-UBND).

- 8g00 Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2024 tại Hội trường UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (theo kế hoạch số 15/KH-STP).

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- 13g30 Giám đốc Hồ Minh Hải dự Hội nghị Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 123/KH-CAT ngày 15/01/2023 của Công an tỉnh tại Hội trường Công an tỉnh Sóc Trăng (theo thư mời số 25/TM-CAT).

- 13g30 Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, huyện Trần Đề tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 231/TM-UBND).

- 14g00 Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong dự họp trao đổi nội dung liên quan đến việc thực hiện rà soát các bước thủ tục giải phóng mặt bằng tại Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (theo giấy mời số 106/GM-UBND).

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ làm việc bình thường.


Thứ bảy
Ngày 20/04/2024
Chủ nhật
Ngày 21/04/2024
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
video sự kiện
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 113
  • Hôm nay: 690
  • Trong tuần: 4 170
  • Tất cả: 3133581