LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 31, từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tới ngày 1 tháng 8 năm 2021
Từ ngày 19/07/2021 tới ngày 25/07/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
26/07/2021

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội (từ ngày 19/7 đến ngày 31/7).

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

- Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Huệ dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội (từ ngày 19/7 đến ngày 31/7).

Thứ ba
27/07/2021

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc trực tuyến tại nhà.

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc trực tuyến tại nhà.

Thứ tư
28/07/2021

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

- Giám đốc Phạm Tuân làm việc bình thường.

- 15g00 Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong dự họp nghe báo cáo, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

Thứ năm
29/07/2021

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc trực tuyến tại nhà.

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc trực tuyến tại nhà.

Thứ sáu
30/07/2021

- Giám đốc Phạm Tuân, Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

- 14g30 Giám đốc Phạm Tuân dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Phó Giám đốc Trần Ngọc Thanh Phong làm việc bình thường.

- Phó Giám đốc Đinh Hoàng Muôn làm việc trực tuyến tại nhà.

Thứ bảy
31/07/2021
Chủ nhật
01/08/2021
Ghi chú:
Thông báo - Hướng dẫn


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
video sự kiện
Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 348
  • Trong tuần: 19 173
  • Tất cả: 2434963