Thông báo số 60/TB-HĐTDVC ngày 04/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại TT TGPLNN tỉnh Sóc Trăng trực thuộc STP năm 2024
Tải file:  Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại TT TGPLNN tỉnh Sóc Trăng trực thuộc STP năm 2024.pdf


Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220062