Tổng số: 1217
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 4
Tải về 0
29/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 8
Tải về 0
21/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 6
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 12
Tải về 3
01/2023/QĐ-UBND 03/02/2023 Phân cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Doanh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 3
Tải về 0
25/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 17
Tải về 2
24/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 10
Tải về 0
23/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 10
Tải về 0
22/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 14
Tải về 1
21/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 10
Tải về 2
12345678910...