Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 01/2023/TT-BTP
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Trích yếu nội dung Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Năm 2023
Người ký duyệt Đặng Hoàng Anh
Tài liệu đính kèm TT 01.2023 BTP.pdf