Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 67/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2023
Người ký duyệt Lê Thành Long
Tài liệu đính kèm