Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chích
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 18/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chích
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Năm 2023
Người ký duyệt Vũ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm