Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 41/2008/QÐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2008
Ngày hiệu lực 31/12/2008
Trích yếu nội dung Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2008
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD 41.2008.doc
THÔNG BÁO