Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 43/2008/QÐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2008
Ngày hiệu lực 31/12/2008
Trích yếu nội dung Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2008
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD 43.2008.doc
THÔNG BÁO