Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 28/CT-TTg
Ngày ban hành 19/11/2015
Ngày hiệu lực 19/11/2015
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Năm 2015
Người ký duyệt Nguy?n T?n Dung
Tài liệu đính kèm CT 28.doc
THÔNG BÁO