Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2008
Người ký duyệt Lê Văn Hiểu
Tài liệu đính kèm 17.2019.QĐ.UBND.pdf
THÔNG BÁO